درباره خویشکاری

کمی درباره گروثمان

به گروثمان، سرای نور و سرود خوش آمدید. ما همه در ذهنمان تصویری داریم که اگر جهان آنگونه باشد جای بهتری برای زیستن است. ما اینجاییم تا این تصاویر را با هم به اشتراک بگذاریم. جهان بهتر با انسان های بهتر ساخته می شود از این رو ما به دنبال آن هستیم که همواره خود را رشد دهیم تا به «من» بهتری تبدیل شویم و در راستای ساخت جهانی که جای بهتری برای زیستن است با یکدیگر تلاش کنیم.

در گروثمان چه می گذرد ...

از رویدادها و فعالیت های گروثمان با خبر شوید.

دوست دارید با خویشکاری آشنا شوید؟

از گروثمان بشوید

ما هر سال بلندترین و روشن‌ترین روز سال را با عنوان جشن گروثمان گرامی می داریم.

همچنین هر فصل گردهم جمع می شویم تا درباره خویشکاری‌هایمان و ایده‌هایی که جهان را جای بهتری برای زیستن می‌کند گفتگو کنیم.