ثبت نام کارگاه یک روزه خواست

کارگاه خواست

کارگاه خواست

هزینه ثبت نام برای این کارگاه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان است که شامل ناهار و پذیرایی می شود. بعد از واریز به شماره حساب زیر، رسید آن را بارگذاری کنید.

 

6274121201739828

به نام پدرام مژگانی/رادمان خورشیدیان

 

محل برگزاری کارگاه: تهران، خیابان فردوسی، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان مسعود سعد، پلاک ۱۲، پردیس علم و فناوری

انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpg, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .