نظرسنجی درباره دوره خویشکاری

نظرسنجی دوره خویشکاری

درود دوست عزیز این فرم برای دریافت دیدگاه شما در مورد دوره‌ی خویشکاری که گذرانده‌اید طراحی شده است. خواهشمند است کاملا صادقانه و بدون هیچ خود سانسوری آن را تکمیل کنید. دیدگاه شما هر چه باشد بسیار ما را در بهبود کیفیت این دوره‌ها کمک خواهد کرد.
نام
اگر شماره دوره را به یاد دارید آن را ذکر کنید و اگر نه بگویید در چه سالی و چه ماهی برگزار شده است.
نام مدرس و مربی اصلی دوره را بنویسید.
کاملا صادقانه آن چه که در دوره و پس از پایان دوره برای شما اتفاق افتاده است را بیان کنید.
تا چه اندازه دستاورد این دوره با انتظاری که از آن داشتید متفاوت بود؟
با توجه به دستاوردی که این دوره برای شما داشت هزینه‌‌ی دریافت شده بابت آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
لطفا کاملا صادقانه این ارزیابی را انجام دهید چرا که باعث خواهد شد ما به صورت منصفانه‌تری دوره‌های آینده را ارزش گذاری کنیم.
توانمندی راهبر دوره در انتقال مفاهیم و تئوری‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
توانمندی راهبر در تحلیل گفته‌های شرکت کنندگان و راهنمایی آن‌ها برای یافتن خویشکاری شان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

معرفی به دیگران

اگر این دوره برای شما دستاورد داشته است و به شما در یافتن مسیر زندگی‌تان کمک کرده است، بسیار سپاسگزار خواهیم شد ما را در گسترش آن یاری کنید. بهترین شیوه برای کمک به ما در گسترش خویشکاری آن است که ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در صورت تمایل در زیر نام تعدادی از دوستانی که فکر می‌کنید این دوره برایشان مفید خواهد بود را بنویسید. ما با آن‌ها تماس خواهیم گرفت، البته بهتر است ابتدا خودتان توضیح کوتاهی در مورد دوره خویشکاری به آن‌ها بدهید.
آیا شرکت در دوره خویشکاری را به دوستان خود پیشنهاد می‌کنید؟
این متن با نام شما در سایت قرار خواهد گرفت تا کسانی که می خواهند در دوره نام نویسی کنند آن را بخوانند.