محمد زرگر: آسیب های روانی چگونه یافتن خویشکاری ما را تحت تاثیر قرار می دهد؟

آسیب های روانی چگونه یافتن خویشکاری ما را تحت تاثیر قرار می دهد؟

در این ویدئو دکتر محمد زرگر درباره نگرش مکاتب مختلف روانشناسی به خویشکاری می‌پردازد. این که چگونه آسیب های روانی می توانند باعث شوند فرد به یک کار را به اشتباه به عنوان خویشکاری پناه ببرد و یا از سوی دیگر نتواند خویشکاری خود را پیدا کند. در مجموع سه رویکرد کلی درباره نسبت آسیب های روانی و خویشکاری را بیان می کند. در رویکرد اول مسئله اصلی آسیب های روانی است و در صورتی که آن ها بر طرف شود فرد خود به خود به خویشکاری خود می پردازد. در رویکرد دیگر دیدگاه این است که باید پذیرفت ما در بعضی زمینه ها آسیب دیده هستیم با پذیرش این نقص ها و آسیب ها به پرورش بخش های مثبت و نقاط قوت خود بپردازیم و رویکرد سومی که میانه رو تر هست پیشنهاد می دهد که در حین این که به آسیب های روانی فرد پرداخته می شود بر روی خویشکاری و بخش های روشن فرد هم باید کار شود و پرورش یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های بیشتر

خویشکاری

چرا پیدا کردن خویشکاری مهم است؟

انسان امروز، در دنیای پرمشغله و پیچیده‌ای زندگی می‌کند. در این دنیا، گاهی اوقات احساس می‌کنیم گمشده‌ایم؛ لحظاتی که در آن ممکن است از خودمان